نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسؤول مرکز نوآوری کسب و کار

مسؤول مرکز نوآوری کسب و کار


مرکز نوآوری کسب و کار، در حوزه معاونت پژوهشی و تحت مدیریت معاون پژوهشی دانشکده مدیریت می‌باشد