نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف مرکز

اهداف مرکز


اهداف مرکز

 

  • توانمندسازی برای  نوآوری در کسب و کار
  • کمک به شرکتها و بنگاهها برای بقا در بازار رقابتی دیجیتال
  • ایده یابی و تست و ارزیابی مدلهای جدید و مختلف
  • شناسایی نخبگان و پژوهشگران در این حوزه
  • تشویق افراد برای تاسیس شرکت های نوپا
  • تامین نیازها و تجاری سازی محصول نهایی
  •  تامین نیازهای پژوهش های کاربردی صنعت از طریق تیم های استارت آپی ، پژوهشی
  • ایجاد انگیزه و بستر فعالیت برای دانشجویان و دانش اموختگان دانشکده مدیریت در حوزه های نواوری
  • ایجاد کسب و کار و تامین فعالیتهای تحقیق و توسعه