نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امیررضا خزائی

امیررضا خزائی


 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  امید رضا
 سمت:  کارشناس مراکز نوآوری کسب و کار
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  khazaie@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف